Avgasning och filtrering av värme och kylsystem,
svårt enkelt.

Vattnet som man fyller på värme och kylsystem med är oftast vanligt dricksvatten.
Det är gott och hälsosamt för oss människor men eftersom det innehåller syre, kvävgas och kolsyra är det skadligt för ditt värme-/kylsystem. Gaserna skapar luftfickor i radiatorer, rör och ventiler och orsakar korrosion(rost) inifrån, isolerar värmeväxlarens ytor som överför värme och sätter sig i pumparnas impellrar. Med tiden mättas även systemen med partiklar som blir till "gegga" i systemet.

Detta orsakar dålig effektivitet, kalla radiatorer och värmare, skador på komponenter i ditt system, hyresgäster som klagar och många utryckningar för rörläggare. Det blir dyrt underhåll och en jobbig vardag för dig som fastighetsägare. Med avgasning och filtrering spar du ca: 5-7% i energiförbrukning.

Vi hjälper dig med att avgasa med undertrycksavgasare och filtrera ditt system, du kan hyra utrustningen för avgasning och filtrering av oss eller så kan vi lämna ett fast pris för en permanent installation. Även om du bara vill hyra utrustningen så krävs det att vi fäller in två "stick" på systemet som ska avgasas och filtreras. TILLBAKA TILL TJÄNSTER

Termometer på komfortkyla
HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi behöver bara nycklarna till din undercentral sen fixar vi resten.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Vi hyr ut utrustningen så den bara används så länge det behövs.

KONTAKTA OSS