INJUSTERING AV VÄRME, KYLA & VVC,
svårt enkelt.

Att ditt system är korrekt injusterat är grunden för att värmen ska bli jämn och förbrukningen så låg som möjligt. Många äldre fastigheter har en injustering som är helt fel. Det händer ofta att det slarvas med injusteringen och beräkningarna när man bygger om. Är injusteringen felaktig måste man höja temperaturen på värmen och VVC eller sänka på kylan för att få ut tillräckligt med effekt längst ut i systemet. Då går mycket energi till spillo och ofta dras fastigheten med väldigt ojämna temperaturer till följd av detta.

Tänk på att i gamla fastigheter är oftast injusteringsventilerna i dåligt skick och även för få. Då kan det vara nödvändigt att vi byter och lägger till ventiler för att kunna utföra injusteringen. Men du kan vara lugn, kostnaden för att byta ventilerna betalas med dagens energipriser tillbaka på mindre än ett år.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

Injusteringsventil för injustering
HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi både beräknar och injusterar åt dig. Du behöver bara ha en kontakt från start till mål.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Vi ser till att flödena är precis rätt så ingen energi går till spillo.

KONTAKTA OSS