projektering Ventilation,
svårt enkelt.

Vi utför projektering inom ventilation, ventilationsystem är systemen som tillför frisk luft och extraherar gammal luft från fastigheter och villor. Luften vi andas har stor inverkan på vår hälsa, därför är det väldigt viktigt att det blir rätt. Systemen har många lagar och krav som måste följas. I de flesta fallen krävs det att man tar fram ritningar och utför beräkningar för att säkerställa att installationen uppfyller kraven.

Behöver du en enkel skiss eller färdiga bygghandlingar? Våra projektörer hjälper dig med både små och stora projekt. Att ha bra underlag är A och O för en lyckad renovering eller nybyggnation.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi både projekterar och installerar vilket gör att vi vet hur man får ritningen att funka i verkligheten.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Med genomarbetade ritningar kan vi göra en korrekt installation från början och på så vis spara både tid och material.

KONTAKTA OSS