Radiatorbyte,
svårt enkelt.

Om dina radiatorer inte är alltför gamla, kan det räcka att byta ventiler eller termostater. Med moderna termostater sänks energiförbrukningen även i gamla element, även om det naturligtvis ger bäst effekt att byta ut radiatorerna. Vårt första stora uppdrag var värmeoptimering och radiatorbyte till Lunds kommun – på Lerbäcksskolan. Vi rev över 200 gamla radiatorer och ersatte med nya. I projektet drog vi även nya rör till alla radiatorer. Slutligen injusterade och optimerade vi värmesystemet. Lunds kommun har tack vare detta drastiskt kunnat sänka sina driftskostnader på skolan och de är mycket nöjda. Vi är gärna med från början och beräknar och projekterar radiatorbyte eller ventilbyte. Efter att detta är klart utför vi bytet med rörmontörer som har gjort den här typen av projekt många gånger tidigare. Slutligen injusterar vi systemet för att få en optimal driftskostnad och bästa tänkbara inomhusklimat. Oavsett vad du behöver, så har vi på Abisco erfarenhet av såväl små som stora hus och vet hur man bäst anpassar uppvärmningen efter yta.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi har med tiden utvecklat smidiga arbetsmetoder för att byta radiatorer snabbt och smidigt.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Vi ser till att radiatorerna blir optimalt injusterade och förbrukar minimalt med energi.

KONTAKTA OSS