Relining,
svårt enkelt.

Dina rör kanske inte behöver bytas. Ofta kan man göra relining som är ett rör i ett rör på vissa sträckor av avloppet. Vi har nära samarbete med branschens bästa reliningsföretag och kan därför byta och relina avloppen i din fastighet smidigt och enkelt.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

luft-vattenvärmepump
HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Du behöver inte leta efter vilket reliningsföretag som är bäst. Vi har genom åren hittat dem bästa.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Vi gör en noggrann besiktning av rören så endast de nödvändiga rören byts ut. Resten relinar vi.

KONTAKTA OSS