Sanering & rivning,
svårt enkelt.

Asbest är livsfarligt och väldigt vanligt. Har du asbest i din fastighet eller vill säkerställa att du inte har det. Vi hjälper dig att ta prover och sanera för att göra din miljö i fastigheten säker.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

luft-vattenvärmepump
HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi har lång erfarenhet och kan snabbt ge dig svar på om du har asbest eller ej.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Genom ett noggrant arbete säkerställer vi att all asbest saneras och att det deponeras på rätt sätt.

KONTAKTA OSS