STAMBYTE,
svårt enkelt.

Många fastigheter är i stort behov av stambyte på både vatten, värme och avloppssystem. Äldre system ger sämre tryck, men leder också till dyra reparationer och kostnader för skador och löpande servicekostnader. Vi på Abisco har tillsammans stor erfarenhet av stambyten. Vill du som fastighetsägare eller förening genomföra ett stambyte, så är vi redo att ge er en helhetslösning och att hålla i hela entreprenaden. Vi är väldigt flexibla och vet vad riktig service betyder. Vi lämnar renare än när vi kom, håller tiden vi utlovar och kommunicerar så att det inte sker några missförstånd för ägare och hyresgäster. Vi utför alla VS-jobb själva med enbart certifierade VS-montörer som har bred erfarenhet.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

Stambyte Abisco
HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi strukturerar arbetena och är glasklara i kommunikationen med boende. Det blir därför mycket enklare attplanera sin vardag och bo i fastigheten under stambytet.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Vi återvinner alla era gamla rör.

KONTAKTA OSS