vattenmätare,energimätare och vattenfelsbrytare,
svårt enkelt.

Behöver du byta ut din vattenmätare för inkommande kallvatten eller vill få koll på hur energiförbrukning är födelad? Vi kan installera alla typer av mätare för din villa eller fastighet.


Vill du kunna stänga dörren och lämna huset utan att vara orolig för vattenläckor. Vi kan installera en vattenfelsbrytare som både minimerar skadan om ett rör brister, minska din försäkringspremie och ge dig lugn och ro på semestern.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

Vattenfelsbrytare Abisco
HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi planerar arbetet noga så installationen går snabbt och avbrottet på vattnet och värmen blir kortvarigt.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Om det förbrukas onödig värme eller blir en stor vattenskada lider klimatet. Vi ser till att du får bra koll och proaktivt undviker stora vattenskador.

KONTAKTA OSS