VVS besiktning,
svårt enkelt.

Vill du veta mer om ditt system. Vi kan hjälpa till med en grundlig utredning som ger dig möjlighet att fatta bra beslut och göra lönsamma investeringar inför framtiden.
Vi utför bland annat filmning av avlopp, kontroll av godstjocklek på rör, okulär kontroll och funktionskontroll av ventiler och shuntgrupper. När besiktningen är klar lämnar vi en utförlig rapport med brister, bildmaterial och förslag på vilka åtgärder som bör utföras.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi behöver bara nycklarna till din fastighet, sen får du ett komplett och noggrant underlag.

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Att lägga resurser på rätt saker spar både på klimatet och på plånboken.

KONTAKTA OSS