VVS-konsult,
svårt enkelt.

Du kanske ska renovera, bygga nytt eller är ett fastighetsbolag som ska utföra lokalanpassningar i malmö och vill ha råd och tips av en VVS konsult? Med vår långa erfarenhet kan vi enkelt hjälpa dig att välja och planera vad som ska göras och när. Vi är ofta med och hjälper till hela vägen, från ett tidigt skede till en färdig produkt, i olika typer av projekt. Vi tar hänsyn till era idéer och krav och levererar sedan konstruktion och projektering av VVS system och yttre VA ledningar hela vägen fram till en färdig driftsatt installation. Vårt senaste projekt är ett stambyte och energioptimering av ett äldreboende med över 300 lägenheter.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Eftersom vi både har rörläggare och vvs-ingejörer under samma tak kan vi ge råd både teoretiskt och från "verkligheten".

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Vi är unga och vill med alla medel minska vårt och ditt fotavtryck på klimatet och miljön. Vi ser till att råden vi ger är hållbara för både dig och omvärlden.

KONTAKTA OSS