service & felsökning,
svårt enkelt.

Tyvärr råkar även många av oss utför problem med våra rör, ledningar och avlopp. Du som fått problem med läckor, avloppsstopp, sprickor i rör eller ledningar eller droppade kranar kan snabbt få hjälp av våra kompetenta rörmokare. De tekniska systemen i en byggnad påverkar varandra och därför kan ett problem vara relaterat till flera olika delar. Därför är det viktigt att se hela byggnaden som ett system och inte som separata delar. Vi har lång erfarenhet av service och felsökning. Med vår breda kunskap i hur de tekniska systemen för värme, kyla, ventilation med flera påverkar varandra i en byggnad kan du känna dig trygg när problem uppstår och du anlitar oss.
TILLBAKA TILL TJÄNSTER

VVS service rörmokare rörläggare element värme radiator läcka felsökning
HUR GÖR VI DET ENKELT FÖR DIG?

Vi svarar alltid på telefon och mail snabbt. Vi är i tid och ger oss aldrig innan vi löst problemet du har!

HUR GÖR VI DET HÅLLBART FÖR DIG?

Serviceärende som ofta är ganska så kortvaraiga leder till många bilresor. Vi har påbörjat att byta ut alla våra bilar till elbilar för att minimera vårt fotavtryck.

KONTAKTA OSS